Pracownia informatyczna

W bibliotece znajdują się 52 komputery dostępne dla czytelników, 49 przeznaczonych dla pracowników oraz drukarki, skanery, czytniki, itp.

Sprawnym działaniem tych wszystkich urządzeń oraz systemu bibliotecznego Aleph zajmuje się dwoje informatyków i bibliotekarz systemowy.

Mgr inż. Tadeusz Widomski

 

Głównymi zadaniami mgr inż. Tadeusza Widomskiego są: obsługa bibliotecznych serwerów, wszystkich komputerów i urządzeń znajdujących się w Bibliotece Głównej oraz Filii nr 1. Obsługa ta obejmuje: wybór sprzętu, jego zakup, ustawienie i podłączenie na stanowiskach, instalację oprogramowania, zabezpieczenie sprzętu, wszelkie aktualizacje, usuwanie awarii.

 

Mgr inż. Elżbieta Kluska zajmuje się administrowaniem systemem bibliotecznym Aleph, wdrażaniem nowych funkcji, przystosowaniem systemu do potrzeb pracowników i użytkowników.

 

 

Bibliotekarz systemowy - mgr Anna Cymbor zajmuje się administrowaniem systemem bibliotecznym Aleph, wdrażaniem nowych funkcji, przystosowaniem systemu do potrzeb pracowników i użytkowników oraz koordynowaniem prac wszystkich modułów systemu. Zajmuje się także wdrażaniem e-learningu w bibliotece, przygotowaniem internetowych instalacji na stronie www biblioteki, np. wirtualna podróż po bibliotece, instrukcje korzystania z katalogu Aleph, itp.

Mgr Anna Cymbor

^ Do góry

Ostatnia aktualizacja - 15.12.2017r.

Następna strona: Pracownia kserograficzna
Poprzednia strona: Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Zdjęcia: Anna Cymbor