Dział Informacji Naukowej i Bibliografii

Stanowisko bibliotekarzy

Stanowisko dyżurujących bibliotekarzy

 

Dział Informacji Naukowej i Bibliografii mieści się na pierwszym piętrze, w centralnym punkcie biblioteki. Obejmuje stanowisko dyżurujących bibliotekarzy, informatorium komputerowe, pracownię komputerową, cztery pokoje pracy indywidualnej, salę dydaktyczną oraz pracownię bibliograficzną.

Pracownicy działu: mgr Renata Klimko (kierownik Działu Informacji Naukowej i Bibliografii), mgr Ewa Antosiewicz, mgr Agata Majewska, mgr Marzena Susczyk, mgr Alicja Rogowska oraz mgr Tomasz Nowocień.

W dziale informacji do dyspozycji użytkowników są 42 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, w tym: 22 stanowiska w informatorium, 10 w sali dydaktycznej, 6 stanowisk w pracowni komputerowej i 4 stanowiska w pokojach pracy indywidualnej. Każdy komputer ma połączenie z dwiema drukarkami: czarno-białą i kolorową. O wyborze drukarki decyduje użytkownik. Po odbiór wydruków i w celu uiszczenia opłaty określonej w cenniku należy zgłaszać się do dyżurującego bibliotekarza przy ladzie. Na terenie działu dostępny jest bezprzewodowy internet.

Hol

Hol

Wejście do informatorium Informatorium

Informatorium komputerowe

Kody QR 1 Kody QR 2 Kody QR 3
Kody QR 4

 

W gablotach informacyjnych, na ulotkach dla użytkowników oraz w pokojach pracy indywidualnej znajdują się kody QR. Dzięki nim dostęp do informacji, książek i czasopism w wersjach elektronicznych oraz innych źródeł online jest wygodniejszy i szybszy.

Kody QR 6

 

Informatorium komputerowe

Informatorium 2

 

Z informatorium mogą korzystać wyłącznie użytkownicy zarejestrowani w Bibliotece Głównej PUM. Przeznaczone jest do samodzielnego korzystania z internetu, baz danych, poczty elektronicznej. Dostęp do komputerów jest autoryzowany. W celu założenia indywidualnego konta należy zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza w Dziale Informacji Naukowej.

Komputery wyposażone są w pakiety Open Office. Użytkownicy mają możliwość nagrywania danych na własne nośniki (np. pen drive).

Użytkownicy w informatorium
Samoobsługowy skaner

W informatorium znajduje się stanowisko ze skanerem. Urządzenie jest łatwe w obsłudze, bardzo szybkie i bezgłośne. Można skanować dokumenty o dużych formatach (do A3), a korzystanie z niego jest bezpłane.

Samoobsługowy skaner 2

 

Pracownia komputerowa

 

Z pracowni komputerowej mogą korzystać wszyscy użytkownicy zainteresowani literaturą medyczną. Pracownicy działu służą pomocą w zakresie poszukiwania literatury oraz przeszukiwania baz danych. Dostęp do komputerów w pracowni wymaga autoryzacji.

Sala komputerowa

 

 

Stanowiska wyposażone są w: pakiety Microsoft Office umożliwiające przygotowywanie referatów, prac, prezentacji,itp., program graficzny Corel DRAW Graphics Suite X4  oraz skaner pozwalający na zapisywanie obrazów w formacie JPEG, BMP, TIFF, PDF.

Pokoje pracy indywidualnej

Pokoje pracy indywidualnej

Pokoje są zamykane. Użytkownik, aby skorzystać z pokoju pracy indywidualnej, powinien zgłosić się do dyżurnego bibliotekarza po klucz oraz zostawić legitymację studencką lub kartę biblioteczną.

Z pokoi pracy indywidualnej mogą korzystać wyłącznie studenci, doktoranci i pracownicy PUM. Dostęp do komputerów w pokojach jest autoryzowany. W celu założenia indywidualnego konta należy zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza w Dziale Informacji Naukowej.

Stanowiska katalogowe
Pokoje pracy indywidualnej 2

Stanowiska wyposażone są w: pakiety Microsoft Office, program graficzny CorelDRAW Graphics Suite X4, programy umożliwiające korzystanie z wydawnictw multimedialnych, słuchawki i mikrofony do obsługi komunikatorów typu SKYPE.

 

Sala dydaktyczna

 

W sali dydaktycznej prowadzone są zajęcia ze studentami i doktorantami PUM oraz szkolenia dla użytkowników zainteresowanych elektronicznymi źródłami informacji medycznej.

Sala dydaktyczna

W sali jest 40 miejsc i 10 stanowisk komputerowych

 

Oprócz zajęć dydaktycznych odbywają się w niej prezentacje i pokazy. Udostępniana jest także organizacjom studenckim działającym w PUM.

 

Pracownia bibliograficzna

Pracownia bibliograficzna

Mgr Renata Klimko i mgr Marzena Susczyk

 

Pracownia bibliograficzna mieści się w pokoju 101. Bibliotekarze tworzą bazę danych - Bibliografię Pracowników PUM, obejmującą publikacje naukowe pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Od 1994 r. bibliografia opracowywana jest w systemie komputerowym EXPERTUS i dostępna bezpośrednio ze strony www biblioteki. W pracowni prowadzone są także prace z zakresu bibliometrii umożliwiające ocenę dorobku naukowego pracowników PUM na podstawie publikacji.


^ Do góry

Ostatnia aktualizacja - 15.12.2017r.

Następna strona: Katalogi
Poprzednia strona: Czytelnia i Wypożyczenia Międzybiblioteczne

Zdjęcia: Anna Cymbor