Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Dr Ewa Panter

Kierownik działu - dr Ewa Panter

 

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów mieści się na pierwszym piętrze Biblioteki Głównej PUM.

W strukturze działu znajdują się dwie sekcje: Sekcja Czasopism i Sekcja Książek.

Pracownicy działu zajmują się gromadzeniem książek, czasopism, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych nabytych drogą zakupu, wymiany i darów. Monitorują rynek wydawniczy, współpracują z wydawcami i dostawcami literatury medycznej oraz jednostkami uczelni. Prowadzą inwentarze wszystkich zbiorów bibliotecznych.

 

 

Sekcja Czasopism

 

Zajmuje się prenumeratą czasopism i opracowaniem wpływających numerów w elektronicznym systemie bibliotecznym Aleph oraz uzupełnianiem danych o zasobach biblioteki PUM w katalogach i bazach ogólnopolskich. Pracownicy sekcji to mgr Lidia Dzikowicka i mgr Agnieszka Seń-Bereszko.

Mgr Agnieszka Seń

mgr Agnieszka Seń-Bereszko

 

 

Sekcja Książek

 

Zajmuje się opracowaniem formalnym i rzeczowym książek oraz innych wydawnictw zwartych we współpracy z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT, w oparciu o format MARC 21 oraz kartoteką haseł przedmiotowych MeSH. W sekcji pracują lic. Jadwiga Truszkowska i mgr Katarzyna Węglarczyk.

Mgr Katarzyna Węglarczyk

mgr Katarzyna Węglarczyk

Jadwiga Truszkowska

lic. Jadwiga Truszkowska


^ Do góry

Ostatnia aktualizacja - 15.12.2017r.

Następna strona: Pracownia informatyczna
Poprzednia strona: Katalogi

Zdjęcia: Anna Cymbor