Filia nr 1

Filia nr 1 Biblioteki Głównej mieści się na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej, vis a vis Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Biblioteka ma charakter prezencyjny, tzn. udostępnia posiadane zbiory tylko na miejscu. Gromadzi księgozbiór pod kątem prac naukowo-badawczych prowadzonych w klinikach i zakładach SPSK-1. Gromadzi również podręczniki, czasopisma naukowe oraz bieżącą prasę. Zasoby filii to ponad 18 tys. woluminów, z czego połowa to książki. Wszystkie zbiory są zabezpieczone i każda próba nieuprawnionego wyniesienia egzemplarza poza bibliotekę jest sygnalizowana przez bramkę przy wyjściu. Biblioteka zatrudnia 4 pracowników: mgr Aleksandra Kojder - kierownik, mgr Bożena Foltyńska, mgr inż. Magdalena Oliszewska oraz Sylwia Kosiorek.

Pracownicy Filii nr 1 służą pomocą w poszukiwaniu literatury w dostępnych źródłach informacji, tworzeniu zestawień tematycznych, itp. Realizują również wypożyczenia międzybiblioteczne dla zarejestrowanych użytkowników biblioteki.

W Filii nr 1 wykonuje się kserokopie i skany (format PDF) z materiałów bibliotecznych.

Filia nr 1
Stanowisko bibliotekarzy

Stanowisko dyżurujących bibliotekarzy

Mgr Aleksandra Kojder

Kierownik filii - mgr Aleksandra Kojder

 

Przy wejściu, po lewej stronie, znajdują się dwa stanowiska komputerowe oraz alfabetyczny katalog kartkowy. Czytelnicy mogą przeszukiwać elektroniczny katalog Aleph, sprawdzać stan swojego konta bibliotecznego oraz skorzystać z dostępu do internetu..

Komputery katalogowe Komputery katalogowe

 

Katalog kartkowy

Katalog kartkowy

Sala komputerowa Sala komputerowa 2 Sala komputerowa 3

Sala komputerowa - trzy stanowiska z dostępem do internetu.

 

Skaner

Użytkownicy mają do dyspozycji stanowisko ze skanerem. Urządzenie jest łatwe w obsłudze, bardzo szybkie i bezgłośne. Można skanować dokumenty o dużych formatach (do A3). Tworzy pliki jpg i pdf. Korzystanie ze skanera jest bezpłane.

 

Pomoce naukowe

W nauce anatomii pomocna będzie czaszka.

Księgozbiór podręczny

Księgozbiór podręczny. Książki ułożone są dziedzinowo.

Czytelnia Czytelnia 2 Czytelnia 3

W czytelni jest 30 miejsc przeznaczonych dla użytkowników, którzy mają wolny dostęp do większości księgozbioru.

Czytelnia 4 Czytelnia 5 Czytelnia 6
Mozaika Mozaika 2

Jedną ze ścian zdobi efektowna mozaika.


^ Do góry

Ostatnia aktualizacja - 15.12.2017r.

Następna strona: Inne
Poprzednia strona: Administracja budynku

Zdjęcia: Anna Cymbor